Om temaet

4. maj 1945. En historisk dato for de fleste. Det var den dag, hvor Danmark blev befriet efter fem lange, mørke og hårde år med tysk besættelse af landet under Anden Verdenskrig.

4. maj 2020. En dag, hvor vi gerne ville have markeret og fejret den glædelige begivenhed med gudstjeneste, morgensang, minder fra dem, som kan huske den store dag - og endelig skulle der have været arrangementer om befrielsen og besættelsens helte; de modstandsfolk, der satte deres liv på spil.

Men Corona-pandemien har "besat" landet. Alle aktiviteter er således aflyst og befrielsesgudstjenesten optaget til nettet. Den finder du lige her nedenunder.

Nedenfor finder du Lau Leth Laursens beretning om de lokale modstandsgrupper, du kan lytte til frihedsbudskabet og se billeder fra dengang Danmark var besat - og blev befriet igen.

God fornøjelse!


Billeder fra fejringen af befrielsen om aftenen 4. maj. Uddrag af BBC's danske radioudsendelse.


Modstandsbevægelsen i Hadsten under besættelsen 1940-1945

Af Lau Leth Laursen, Vissing Menighedsråd

Modstandsbevægelsen i Hadsten opstod efter samarbejdspolitikken, mellem de ledende danske partier og den tyske besættelsesmagt, ophørte i august 1943. Samtidig blev det danske militær interneret og opløst. I september blev soldaterne løsladt og sendt hjem. Pastor Juul Rasmussen i Galten fik sin søn Jens, der havde været garder og interneret, hjem.

Jens Juul Rasmussen, hans ven Håkon Jensen og Pastor Juul Rasmussen, blev grundstenen til en modtagergruppe (modtagelse af våben fra luften) med folk fra Galten, Vinterslev, Selling og Hadsten.

De modtog den første sending i forsommeren 1944. Våbnene herfra blev gemt i præstegårdsforpagterens lade, under alteret i Galten kirke og ved frugtavler Frederik Pedersens frugtlager og bistader.

Gruppen modtog våben flere gange, gemte dem og sørgede for at de kom i rette hænder. I december 1944 blev 5 af gruppens medlemmer taget af tyskerne. Det var Pastor Juul Rasmussen Galten, Gårdejer Anders Huulgaard Galten, Frugtavler Frederik Pedersen Hadsten, Præstegårdsforpagter Laurits Høj-Christensen Galten og Frøken Anna Melgaard Hadsten. I første omgang kom de til Frøslevlejeren, men Anders Huulgaard og Frederik Pedersen kom senere til Kz-lejren Dachau. De blev begge reddet hjem af de Hvide Busser i april 1945 og kom til Sverige.

Efter befrielsen 4. maj 1945 bliver gruppens medlemmer fejret efter alle kunstens regler.

Der var flere modstandsgrupper i Hadsten. Der blev også oprettet en militærgruppe i Hadsten området.

Deres leder var trafikassistent Moberg Jørgensen DSB. Det var der dog ingen der vidste før 4. maj om aftenen. Gruppen bestod af 47 personer, men det enkelte medlem kendte kun nogle få stykker. Jo færre man kendte, jo færre kunne man fortælle om hvis man blev taget af tyskerne. Gruppen fik våben og lærte at bruge dem. Medlemmerne kom fra alle lag i samfundet. Der var børstenbinder, arbejdsmand, post, direktør, husmænd, bankdirektør osv.

Efter 4. maj 1945 overtog gruppen kontrollen over byen fra tyskerne og var herefter ordensmagt i Hadsten området.

Hadsten højskole havde også del i modstandsarbejdet. Der blev afholdt sabotørkurser på skolen.  I september 1944 gik det galt og lederen af kurset og den ene forstander blev taget. Den anden forstander Thorkild Klausen kom væk og gik under jorden på Fyn.

Et af Hadstens bysbørn, Frits Johan Blichfeldt Møller (Søn af læge Blichfeldt Møller Hadsten og bror til Johanne Nørbæk, hvis mand var med i nedkastningsgruppen), var meget aktiv i København. Han var med til at hjælpe jøderne til Sverige. Frits Johan Blichfeldt Møller blev dræbt på Asiatisk plads i København 3. februar 1944.

Der står en mindesten for ham ved tunnelen i Hadsten.

Dette er selvfølgelig kun et lille og meget ufuldstændigt rids af modstandsbevægelsen i Hadsten og omegn. Der kan findes mange flere oplysninger om Modstandsbevægelsen i Hadsten. I 1982 blev der udgivet en bog om det. Den kan formentlig lånes på biblioteket, ses på egnsarkivet eller købes antikvarisk. Den hedder ”Hadsten under besættelsen” Udgivet af ”Modstandsbevægelsens Venner”

Der var også en modtagegruppe i Lyngå. Den er der skrevet en lille bog om. Den hedder ”Julia” og er udgivet af Lyngaa Sogns Borgerforening i 2017.

BBC's danske radioudsendelse - i den fulde udgave. Oplæsning: Johannes G. Sørensen.Morgensang fra Hadbjerg Kirke


Hadsten-borgers beretning om 4. maj

Hadstenborger oplevede 4. maj 1945 i København og husker tydeligt dagen. Hør ham fortælle om det i videoen her, og se mere fra kirkens arrangement i anledningen af 75-året for befrielsen.

Kilde: ByensNyt.dk