Folkekirken.dk

Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af det, der sker i dåben. Ved konfirmationen hører den unge selv Guds bekræftelse på, at Hans løfte er gyldigt og altid vil bestå. 
Perioden med undervisning frem mod konfirmationen giver den unge tid og rum til at fokusere på, hvad kristendommen handler om, og hvad Gud betyder for dem.

Normalt konfirmeres man i 7. klasse.
Elever, der går på en skole i Hadsten får tilsendt en folder om konfirmationsberedelsen samt en tilmeldingsblanket. Folderen og tilmeldingsblanketten udsendes omkring maj/juni, når eleven går i 6. klasse.
Blanketten skal sendes til Kirkekontoret, Kirkevej 5, 8370 Hadsten, senest d. 1. juli.

Ved tilmeldingen tilkendegiver man, hvilken kirke og hvilken dato man ønsker at blive konfirmeret.
Da der kun er plads til et vist antal konfirmander i hver kirke, sker fordelingen efter først-til-mølle-princippet.
Vi oplever dog sjældent, at en elev ikke får sit ønske opfyldt

Kontakt kirkekontoret

Hadsten Kirkekontor
Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17