Praktiske oplysninger

Hvis man har spørgsmål vedrørende undervisningen eller selve forløbet er man velkommen til at kontakte en af præsterne enten

Marie Hedegaard Thomsen, mhth@km.dk, tlf.: 86 98 08 09.
Anne Martiny Kaas-Hansen, amka@km.dk, tlf.: 86 98 12 24. 

Hvis man er syg eller på anden måde forhindret i at deltage i undervisningen, skal man kontakte enten sin kontakt præst eller Kirke- og kulturmedarbejder Rasmus Hyldgaard Simonsen, mail: rahs@km.dk eller på tlf.: 61 36 87 17.

Hvis man har spørgsmål vedr. det praktiske om indskrivning og konfirmationsdatoerne, skal man kontakte Kirkekontoret enten på mail: kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk eller på tlf.: 86 98 04 25.

Udleverede materialer