Udsættelse af konfirmationer

På grund af corona er alle konfirmationer i foråret 2020 udsat.

Præsterne er i direkte kontakt med forældre og konfirmander angående ændrede tidspunkter.

Praktiske oplysninger

Hvis man har spørgsmål vedrørende undervisningen eller selve forløbet er man velkommen til at kontakte en af præsterne enten

Marie Hedegaard Thomsen, mhth@km.dk, tlf.: 86 98 08 09.
Anne Martiny Kaas-Hansen, amka@km.dk, tlf.: 86 98 12 24. 

Hvis man er syg eller på anden måde forhindret i at deltage i undervisningen, skal man kontakte enten sin kontakt præst eller Kirke- og kulturmedarbejder Rasmus Hyldgaard Simonsen, mail: rahs@km.dk eller på tlf.: 61 36 87 17.

Hvis man har spørgsmål vedr. det praktiske om indskrivning og konfirmationsdatoerne, skal man kontakte Kirkekontoret enten på mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk eller på tlf.: 86 98 04 25