Konfirmation

Konfirmation betyder "bekræftelse". Det er imidlertid ikke konfirmanden, der nu som "voksen" bekræfter noget.

Det, som bekræftes er dåben

Den, der bekræfter er Gud

Den, som bekræftes, er konfirmanden.

Konfirmationen griber tilbage til dåben, hvor det siges, at barnet skal opdrages i den kristelige børnelærdom. Dåben "gælder" naturligvis lige meget hvad. Men hvis den døbte skal have glæde af dåben, må han eller hun vide noget om, hvad det vil sige at være døbt. Det er det konfirmationen handler om, at sætte ord på dåben.

I virkeligheden er det altså konfirmationsforberedelsen, som er det vigtige. Af samme grund behøver man heller ikke konfirmeres for at forblive medlem af kirken. Selve konfirmationen er først og fremmest en højtidelig afslutning på indføringen i "den kristelige børnelærdom". Her kan konfirmanden selv høre og opleve, hvad der blev sagt ved døbefonten.


Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.
Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes før konfirmationen.
At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Når du går til præst, lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, er på jagt efter kristendommen og mange andre spændende ting.
Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation, blandt andet ungdomsgudstjenester.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i kirkerne omkring Hadsten går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.
Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige Ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du selv har været med til at vælge, og kan tage med dig videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kontakt kirkekontoret

Hadsten Kirkekontor
Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17