Fødsel

Umiddelbart efter fødslen sender sygehuset, eller ved fødsel i hjemmet; den ansvarshavende jordemoder, Fødselsanmeldelsen til kirkekontoret/sognepræsten i moderens bopælssogn.

Hvis moderen ikke er gift, kan hun og faderen inden 14 dage sende en Omsorgs- og ansvarserklæring til moderens bopælssogn. Det sker elektronisk via borger.dk; Familie og børn, eller tryk her: www.borger.dk/Sider/Faderskab.

Mor skal signere erklæringen med NemID hvorefter far får en mail med et link, som skal signeres med NemID.
Kirkekontoret får automatisk besked. 
Hvis der ikke bliver indsendt Omsorgs- og ansvarserklæring inden fristen på 14 dage udlløber, beder kirkekontoret statsforvaltningen om at afgøre faderskabet.

Navngivning

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Dette kan foregå enten ved navngivning eller ved dåb

Navngivning af et barn uden kirkelige handling foregår elektronisk via borger.dk; Familie og børn, eller tryk her: borger.dk

Du kan finde en liste over godkendte fornavne på Familieretshuset hjemmeside, ved at trykke på linket: Navnelister

Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17