Dødsfald

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse, men det er de pårørendes valg.

Dødsfaldet skal anmeldes senest to hverdage efter det har fundet sted. Det sker ved at udfylde Anmodning om begravelse/ligbrænding elektronisk via borger.dk; Sundhed og sygdom, eller tryk her: www.borger.dk/Sider/Begravelse. Anmeldelsen signeres med anmelders NemID – det kan være nærmeste pårørende eller via fuldmagt til f.eks. en bedemand.


Hvis de pårørende har kendskab til afdødes ønsker om begravelse eller bisættelse (kremering og efterfølgende urnenedsættelse), har de pligt til at følge dem. Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, medvirker præsten ved begravelsen / bisættelsen, med mindre afdøde har givet udtryk for andet.
Inden dødsanmeldelsen kan udfyldes, skal der aftales tidspunkt for begravelse / bisættelse, og det sker ved direkte kontakt til sognepræsten.


Der aftales samtidig tid til en samtale med sognepræsten, hvor de pårørende kan berette om afdødes liv og eventuelle ønsker i forbindelse med begravelsen. Samtalen bruges af sognepræsten som inspiration til begravelsestalen.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Vedkommende kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat fra et kapel. Her bør man evt. tale med bedemanden.

Gravsted

De pårørende skal vælge gravsted forud for begravelsen / bisættelsen. 
Der kan vælges mellem forskellige typer gravsteder, plænegravsted eller begravelse / bisættelse i fællesplæne.

Kirkegårdslederen eller en af kirkegårdsmedarbejderne kan vise rundt på kirkegården og vejlede ved valg af gravsted.

Begravelse

Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.
En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen begynder i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. Hvis I har specielle ønsker til salmer eller andet, taler I med præsten om det til samtalen inden.
Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.


Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.


En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet.

Nedsættelse af urnen sker på et senere tidspunkt efter aftale med kirkegårdspersonalet

Andre ønsker

Hvis afdøde ønsker at blive bisat uden for kirkegården, skal der søges dispensation.

På baggrund af et skriftligt ønske fra afdøde kan der gives tilladelse til at sprede asken over havet.

Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17