Dåb og navngivning

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Dette kan foregå enten ved navngivning eller ved dåb. 
Ved barnedåb kontaktes kirkekontoret, og der træffes aftale om, hvilken søndag dåben skal holdes. 
Et par uger inden dåben kontaktes forældrene af den præst, der har gudstjenesten for en samtale om dåbens indhold og forløb. Dåbsritualet gennemgås og forældrene kan være med til at bestemme, hvilken salme, der skal synges i forbindelse med dåben. 
Kirkekontoret skal have oplysninger om barnets faddere. Der skal være 2-5 faddere, og de skal selv være døbt og være over konfirmationsalderen. Faddernes navn og adresse oplyses til kirkekontoret.
Fadderne er vidner på, at dåben er sket – og de lover under den kirkelige handling at gøre deres til, at barnet får den voksenstøtte og kærlighed, det har behov for under sin opvækst, og at barnet oplæres i den kristne tro.
Ved dåben bæres barnet af en af forældrene eller fadderne, og det er denne person, der bekræfter troen for barnet.
Normalt er dåben en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen. På den måde bliver barnet modtaget i det fællesskab, som menigheden udgør.

Se flere oplysninger i folderen
"Om Dåben - Dåbsritual i folkekirken"

Navngivning af et barn uden kirkelige handling foregår elektronisk via borger.dk; Familie og børn, eller tryk her: 
www.borger.dk/

Du kan finde en liste over godkendte fornavne på Familieretshuset hjemmeside, ved at trykke på linket:
Navnelister

Dåb af større og voksne børn

Er man ikke blevet døbt som lille barn, har man altid mulighed for at blive det. 
Dåb af større børn og voksne sker efter samme ritual som barnedåben, blot med den forskel at den, som skal døbes, selv bekræfter troen.
Der vil som regel blive tale om et kortere samtale- eller undervisningsforløb inden dåben. 
Mange unge vælger at blive døbt i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Dåben holdes da typisk et par måneder inden konfirmationen, når størstedelen af undervisningsforløbet er afviklet.
I stedet for faddere skal et større barn eller en voksen have mindst to vidner med ved dåben.

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

Sådan foregår dåben

Ved dåben optages man i den kristne menighed og bliver medlem af Folkekirken. Den, som bliver døbt, modtager Guds løfte om altid at høre til hos ham og tilsiges syndernes forladelse og det evige liv. En dåb i en af pastoratets kirker er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

 

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.
Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og at de er de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.
Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset.

Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17