Vissing Menighedsråd

Menighedrådets officiel mail: 8142@sogn.dk

CVR-nummer: 19606414

Hadsten og Vissing Sognes to menighedsråd samarbejder på mange områder, både med fælles kirkekontor og med fælles kirkegårdsdrift. 

Derudover udgør de to menighedsråd tilsammen ét fællesråd. Det er formanden for Hadsten Menighedsråd, der er formand for fællesrådet.


Formand

Frank Torst Iversen
Tlf. 8698 2920 eller 4059 0280

E-mail: hoelvej2@live.dk


Næstformand/folkevalgt kasserer

Inger Bebe Duus
Tlf. 8698 3139 eller 2925 4139

E-mail: h.j.duus@mail.dk


Kontaktperson

Sigrid Kristine Mølle Nørgaard
Tlf. 6126 3879

E-mail: sigrid_moelle@hotmail.com


Sekretær

Jannie Ryssel Andersen
Tlf. 3020 0616

E-mail: jannieryssel@live.dk


Kirkeværge

Lau Leth Laursen
Tlf. 2330 8241

E-mail: l.l.laursen@mail.tele.dk

Menighedsrådsmøder

27jan kl. 18:00

Menighedsrådsmøde Vissing

 

27jan kl. 18:00

Se også