Vissing Menighedsråd

Menighedrådets officiel mail: 8142@sogn.dk

CVR-nummer: 19606414

Hadsten, Nørre Galten og Vissing Sognes tre menighedsråd samarbejder på mange områder, både med fælles kirkekontor og med fælles kirkegårdsdrift. 

Derudover udgør de tre menighedsråd tilsammen ét fællesråd. Det er formanden for Hadsten Menighedsråd, der er formand for fællesrådet.

Frank Torst Iversen

Formand

Hoelvej 2
8370 Hadsten

Inga Stadsgaard Pedersen

Næstformand og kasserer

Hovhedevej 28
8370 Hadsten

Lau Leth Laursen

Kirkeværge

Hyldebakken 7
8370 Hadsten

Lene Kvist

Kontaktperson

Værumvej 2
8370 Hadsten

Inger Bebe Duus

Sekretær

Lindkjærvej 2
8370 Hadsten

Menighedsrådsmøder

Ingen begivenheder fundet.


Menighedrådsmøde referater

Se også