Ødum og Hadbjerg Menighedsråd

Menighedsrådene for Ødum og Hadbjerg sogne er slået sammen til et fælles menighedsråd

Menighedrådets officiel mail: 8147@sogn.dk

CVR-nummer: 27064515


Formand

Mia Ridtland Jensen
Tlf. 5186 5503

E-mail: mia-mr@jnmp.dk


Næstformand

Trine A. Bugge Kobberø
Tlf. 8618 9418 eller 6178 9418

E-mail: taksol71@gmail.com


Folkevalgt kasserer

Bente Bräuner
Tlf. 8691 4686 eller 2088 6686

E-mail: pbbrauner@mail.dk


Kirkeværge

John Langdahl
Tlf. 2720 0146

E-mail: john@langdahl.dk


Kontaktperson

Bente Stensgaard Pedersen
Tlf. 4160 3531

E-mail: benteogpoul@outlook.comØvrige medlemmer

Lilian Thode Svenningsen
Niels Holger Hansen
Inge Gylling Sørensen

Menighedsrådsmøder

10feb kl. 19:00

Menighedsrådsmøde, Ødum Hadbjerg

 

10feb kl. 19:00