Hadsten Menighedsråd

Menighedrådets officiel mail: 9316@sogn.dk

CVR-nummer: 67688716

Hadsten og Vissing Sognes to menighedsråd samarbejder på mange områder, både med fælles kirkekontor og med fælles kirkegårdsdrift. 

Derudover udgør de to menighedsråd tilsammen ét fællesråd. Det er formanden for Hadsten Menighedsråd, der er formand for fællesrådet.

Annette Obelitz

Formand

Vestergade 47a
8370 Hadsten

Hanne Bech

Næstformand

Nørregade 29b
8370 Hadsten

Esben Hammer

Kirkeværge

Siriusvej 3
8370 Hadsten

Palle Overgaard Sørensen

Kasserer

Ranunkelvej 7
8370 Hadsten

Gunvor Baltzer Nielsen

Sekretær

Æbleparken 38
8370 Hadsten

Anna Grethe Mikkelsen

Kontaktperson

Vestergade 41a
8370 Hadsten

Grete Laursen

Norgesvej 27
8370 Hadsten

Afonso Justino Waco

Tværvej 15
8370 Hadsten

Ole Møller

Galten Hedevej 10

8370 Hadsten

Erik Rokkjær

Erslevvej 23

8370 Hadsten

Birgit Andersen

Kirkevej 53
8370 Hadsten

Charlotte Skaarup

Galten Hedevej 8

8370 Hadsten

Britta Kastrup Hansen

Galten Hedevej 5

8370 Hadsten

Sonja A. Hauge Rasmussen

Kløvermarksvej 18
8370 Hadsten

Anna Karina Mariendal Berg

Enghaven 22

8370 Hadsten

Karen Marie Nielsen

Æbleparken 11
8370 Hadsten

Menighedsrådsmøder

11nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde, Hadsten

 

11nov kl. 19:00
19nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde, Hadsten

 

19nov kl. 19:00

Se også