Hadbjerg Kirke

Foto: Peter Winding

I Pontoppidans ”Den Danske Atlas” fra 1768 fortælles, at kirken er liden og kullet og indviet til St.Simon Yde, hvilket skulle fremgå af et brev, der i 1664 sendtes til København. Man ved ikke, hvem denne St.Simon var. Kirken er en romansk kvaderstensbygning bestående af skib og kor og et senmiddelalderligt våbenhus foran syddøren. I det indre er den romanske korbue med svære kragsten bevaret, og i gotisk tid er kirken forsynet med indbyggede hvælv. Kirken er restaureret i 1881 og i 1968. Norddøren er tilmuret, men de høje monolitkarme med rundstave og en glat overligger er stadig synlige. 

Foto: Peter Winding

Syddøren, som er den tidligere mandsdør, er stadig i funktion og er indrammet af en imponerende søjleportal. Søjlernes højde er uens, og man har forsøgt at råde bod på dette ved at indskyde en trapezformet blok mellem skaftet og det helt kvadratiske fodstykke på den østlige søjle. Portalens tympanonfelt er udsmykket med et ligearmet græsk kors flankeret af to hjulkors. Af nogle tolkes dette som et Golgathasymbol. Hjulkorset findes også på det østlige af basens hjørneprydelser, mens det vestlige er udsmykket med et mandshoved.I våbenhuset er opsat en romansk gravsten med tagformet- eller kistelågsformet overdel. Stenen blev fundet i tre stykker i en stendynge på kirkegården. Over korbuen er ophængt et kors af Sven Hausteen-Mikkelsen. Korset er skænket af en lokal beboer i 1990´erne. Korset er i sin form både kors og Kristus. Figuren er lavet af sammenlimet træ og er forgyldt med bladguld. 

Foto: Peter Winding

På det murede alterbord står en trefløjet altertavle i renæssancestil fra ca.1600. I midtfeltet ses et nyere maleri med motivet: ”Kristus vandrende på søen” af A. Dorph. På sidefelterne er skriftssteder fra Lukasog Mathæusevangelierne.Døbefonten er romansk med tovsnoninger og terningformet fod. Messingdåbsfadet er fra 1869. 

Foto: Peter Winding

Prædikestolen med påmalede årstal 1663 og 1664 er i barok. På hjørnerne er udskåret en Kristusfigur og de fire evangelister. I felterne er der apostelmalerier. Årstallet 1664 kan også ses på epitafiet over Niels Knudsen og hustru. Lydhimlen bærer årstallet 1635. Hvorfor den er ophængt 30 år før prædikestolen, kan vi kun gisne om. I forbindelse med restaureringen i 1968 blev altertavlens og prædikestolens farvelag renset og konserveret, og de fem øverste stolestader fra 1600-tallet blev genanvendt. Ved samme restaurering af gulvet fandt man 25 mønter, hvoraf den ældste mønt var tysk fra 1350. Orglet fra 2006 er opstillet på gulvet i kirkens nordvestlige hjørne.

Ved en tur rundt om kirken vil man se en usædvanlig lang sokkelsten til venstre for våbenhuset, to bænke lavet af gamle rundbuekvadre fundet i kanten af kirkegården samt et meget fint lapidarium med bevaringsværdige gravsten.

Foto: Peter Winding