Foredrag

01okt kl. 10:00

Formiddagsmøde, Ødum Præstegård

FOREDRAG OM ”DE KELLERSKE ANSTALTERS HISTORIE” V. HISTORIKER POUL DUEDAHL

Foredraget …

01okt kl. 10:00
29okt kl. 14:30

Sogneeftermiddag, Hadsten Sognegård

Kirken og besættelsen
Foredrag v. Jørgen Dieckmann Rasmussen, der er cand.mag. i …

29okt kl. 14:30
31okt kl. 19:30

Temaaften om sorg

Sorgen – den nødvendige fortælling. Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, …

31okt kl. 19:30
07nov kl. 11:00

Højskoletime, Lyngå Præstegård

NANSENS NORDPOLEKSPEDITION

Herman Rasmussen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nærmere …

07nov kl. 11:00