Du er her: 
onsdag02sep2020

Foredrag, Vissing Kirke

onsdag02sep2020 kl. 19:30 - 21:00

Paradis på jord

Foredrag ved Karin Esmann Knudsen

Paradis på jord – hvad betyder haven for os? Haver indeholder fra gammel tid en forestilling om paradis. Alle de haveformer, der afløser hinanden gennem historien, afspejler på forskellig måde en guddommelig eller evig orden. Også i litteraturens haver kan man aflæse, hvordan de er udtryk for en længsel eller en idealtilstand, der ytrer sig forskelligt til forskellige tider. Hvordan kommer paradisforestillingen til udtryk i vores haver i dag, hvor der i lyset af aktuelle udfordringer med klimaforandringer og biodiversitet tales om haven som levested for en mangfoldighed af arter?

Foredraget vil med eksempler fra haver over hele Europa og med inddragelse af litteraturens og kunstens haver indkredse disse paradisforestillinger:
Guds orden er betegnelsen for middelalderens haveformer, der alle peger mod det himmelske. Menneskets orden dækker over renæssancens haveforståelse, hvor det jordiske og sanserne kommer i centrum, og hvor haven efterhånden bliver en fremvisning af rigdom og magt. Naturens orden kan anvendes som begreb for 1700- og 1800-tallets haver med store græsplæner og træer, der får lov at gro frit, og hvor de mange skulpturer, der skal oplyse om antik mytologi og national storhed, efterhånden erstattes af stemningsskabende elementer som fx lysthuse, hvor mennesket kan føle sig i harmoni med naturen. I dag kan man måske tale om haven som et sted med plads til ro og selvudfoldelse samt et vigtigt rum for folkelige bevægelser, der arbejder for et mere grønt miljø med plads til vilde vækster og dyreliv, alt sammen en kompensation for Civilisationens uorden.

Karin Esmann Knudsen, bosiddende i Vissing, lektor emerita, Syddansk Universitet. Har arbejdet med haver og litteratur i mange år og i efteråret 2019 udgivet bogen Paradis på jord. Havernes kulturhistorie på forlaget U Press (600 s illustreret).