Den blå café

Den første fredag i hver måned fra kl. 15.00-17.00 i Hadsten sognegård. 

Den Blå Café er et gratis tilbud til alle i Favrskov, der har mistet et nærtstående menneske og som har lyst til at mødes med andre, der ved hvad det vil sige at miste og stå alene tilbage.

Hvem kommer?

Fælles for dem som kommer er, at de alle kender til sorgen der følger, når man har mistet et betydningsfuldt menneske. 

Den blå cafe er et supplement til sorggruppen i Folkekirken Favrskov og er både for dig er har været med i sorggruppen og for dig som overvejer at begynde.

Bag Den Blå Café står ”Folkekirken Favrskov”

Vært er sognepræst Mette Krabbe
I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand